Suy niệm với Mẹ, ngày 19.02

0

 Thứ Năm 19.02.2015  

Mồng 1 TẾT NGUYÊN ĐÁN

Mt 5,43-48

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44).

Như Mẹ: Chúa Giêsu dẫn dắt chúng ta tiến sâu hơn về giới răn yêu thương của Chúa, không chỉ dừng lại khi mưa thuận gió hoà mà còn thể hiện trong lúc có nghịch cảnh và khó khăn, không chỉ yêu những gì mình thích mà còn cần đón nhận cả những điều trái ý vì tình thương.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con hay than thân trách phận, thường từ chối những ai có ý kiến ngược lại với mình. Xin cho chúng con biết nhìn lên gương Chúa Giêsu là Đấng đã đón nhận tất cả nhân loại, không phân biệt đối xử, trong một tình yêu không loại trừ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con có được trái tim từ nhân để biết nói lời tha thứ và xin lỗi với mọi người xung quanh khi chúng con có lỗi với họ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.