Suy niệm với Mẹ, ngày 22.02

0

Ngày 22.02.2015

 Chúa Nhật 1 – MC B, Thánh vịnh tuần 1

Mc 1,12-15

“Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ” (Mc 1,13).

Như Mẹ: Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa và có đủ quyền năng để tránh cho mình khỏi các cơn cám dỗ. Nhưng, Người đã để cho Thần Khí đẩy mình vào hoang địa và chịu cám dỗ để chia sẻ thân phận yếu đuối với chúng ta, để qua đó, giúp chúng ta biết được phương thuốc hữu hiệu chống lại cám dỗ của ma quỷ, đó là: cậy dựa vào Chúa và Lời Chúa.

Với Mẹ: Xin Chúa giúp chúng con có đủ sức mạnh và lòng quyết tâm để vượt thắng được các cơn cám dỗ hằng ngày, nhờ những giây phút cầu nguyện âm thầm bên Chúa.

Nhờ Mẹ: Nguyện xin Mẹ luôn nhắc nhở chúng con là những bậc làm con cái biết dùng Lời Chúa như một vũ khí thiêng liêng để chiến đấu với các điều xấu.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.

phone-icon