Suy niệm với Mẹ, ngày 27.02

0

 Thứ Sáu, ngày 27.02.2015

Tuần 1 MC

Mt 5,20-26

“Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ,
đi làm hòa với người anh em ấy đã” (Mt 5,24).

Như Mẹ: Nhờ vào việc thường xuyên đến với Lời Chúa, chúng ta sẽ hiểu được là ‘Chúa muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ’.

Với Mẹ: Lạy Chúa, khi dạy chúng con về giới răn yêu thuơng, không bao giờ Chúa tách rời giữa mến Chúa và yêu người. Tình yêu thương phải luôn được thể hiện một cách song hành với nhau. Nếu nói mến Chúa mà lòng vẫn thù ghét anh em của mình thì là nói dối, và của lễ chúng con dâng lên Chúa sẽ không được trọn vẹn. Xin cho chúng con biết làm hoà với anh chị em khi chúng con có lỗi hay bất hoà với họ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi con người của anh chị em mình, để chúng con luôn biết sống hài hoà với họ, hầu mang lại hạnh phúc cho nhau.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon