Văn nghệ chào Xuân Ất Mùi của Trường Mẫu giáo Họa Mi 14 A

0

1. Ngày tết Việt Nam – Lá 2

2. Xúc xắc xúc xẻ – Mầm 1

3. Ngày tết quê em – Chồi 2

4. Điệu nhảy mừng Xuân – Lá 1


5. Ngày tết quê em – Chồi 2

6. Tết ơi là Tết – Mầm 2

7. Dân vũ Rửa Tay – Lá 2

8. Liên khúc Mùa Xuân – Lá 1

Comments are closed.