Suy niệm với Mẹ, ngày 01.03

0

Ngày 01.03.2015

Chúa Nhật II – Mùa Chay B, Tv tuần 2

 Mc 9,2-10

“Y phục Người trở nên rực rỡ trắng tinh” (Mc 9,3).

Như Mẹ: Được thấy Thầy Giêsu biến đổi hình dạng sáng chói là một niềm hạnh phúc lớn lao cho ba môn đệ. Việc chứng kiến này củng cố đức tin cho các ông, đồng thời cũng là để chuẩn bị tâm hồn cho các ông bước vào một giai đoạn mới.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biến đổi hình dạng trước mặt ba môn đệ thân tín. Chúng con không cầu xin Chúa hiện ra sáng chói trước mặt chúng con, nhưng xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con tin tưởng vào Chúa nhiều hơn. Rồi từ đó, xin cho chúng con yêu mến Chúa tha thiết hơn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ Maria đồng hành và hướng dẫn chúng con. Xin Mẹ làm cho chúng con biết noi gương Mẹ mà biến đổi những cử chỉ bề ngoài và cả bên trong để chúng con thực sự trở nên xứng đáng là con cái của Chúa.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.