Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật V Phục Sinh

0

NHẬP

“Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong kẻ ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”.
Xin Chúa cho tất cả chúng ta, nhờ sự kết hiệp với Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, và sẵn sàng để Lời Chúa cắt tỉa, chúng ta sẽ được đón nhận sự sống dồi dào từ nơi Đức Kitô, cũng như sinh hoa kết quả là sự bình an và niềm hoan lạc trong Chúa Thánh Thần.

GIẢNG : Xin tải file PPT hỗ trợ bài giảng tại đây

Cách đây đã lâu, trong một dịp ăn cơm tại Long Khánh, tôi được nghe một bà mẹ kể về cây mận của nhà bà: Cứ vào 30 tết, cây mận ra trái vừa nhiều lại vừa to. Chỉ riêng có một ngày 30 Tết mà bà bán được hơn một triệu đồng. Bà hãnh diện và vui sướng vì cây mận ra trái đúng mùa đúng vụ, đem lại món lợi thật lớn.
Cũng như bà mẹ kia, Đức Kitô mục tử cũng mong muốn cho mỗi chúng ta là con chiên của Ngài, kín múc được nguồn sống dồi dào từ nơi Ngài khi tuyên bố : “Ta đến cho chúng được sống và được sống sung mãn”. Sự sống này, mục tử Giêsu muốn minh họa cho ta qua hình ảnh cây nho và cành nho.

Hình 1 : Đất nước Palestina và những vườn nho.

* Chúa Giêsu hôm nay tuyên bố Ngài là ai và chúng ta là gì ?
T. Ngài là cây nho và tất cả chúng ta là cành.

* Để có thể sống, cành nho phải làm gì ?
T. Phải liên kết với Chúa Giêsu như cành liên kết cùng cây.

* Thánh Phaolô đã thể hiện sự gắn bó với Chúa qua câu nói nào ?
T. “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi”.

Hình 2 : Chúa Giêsu và vườn nho.

* Để làm cho cây nho trổ sinh hoa trái, đòi phải làm gì ?
T. Phải cắt tỉa đi những gì là dư thừa.

* Nơi Kitô hữu cần có sự cắt tỉa nào ?
T. – Cắt tỉa ý riêng để thực thi ý Chúa.
– Cắt tỉa lối sống đạo hình thức để đi vào chiều sâu nội tâm.
– Cắt tỉa sự phô trương để mặc lấy tâm hồn đơn sơ khiêm tốn.
– Cắt tỉa sự nóng nảy để sống hiền lành nhịn nhục.

* Sự cắt tỉa như thế gây nên những hậu quả nào ?
T. Làm cho ta phải đau đớn nhưng cũng nhờ đó đem lại nhiều hoa trái.

Hình 3 : Chúa Giêsu trên cây thập giá.

* Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta thế nào ?
T. – Ngài luôn gắn bó liên kết với Chúa Cha : Ta và Cha Ta là một.
– Ngài luôn vâng phục ý Chúa Cha : “Lạy Cha nếu có thể xin cất chén này khỏi con nhưng đừng theo ý Con, một theo ý Cha ”.

* Cái chết của Chúa đã đưa đến kết quả nào ?
T. Giải thoát và đem con người tội lỗi về với Thiên Chúa : “ Anh em đã được cứu chuộc không phải bằng vàng bạc châu báu mà bằng chính giá máu cứu chuộc của Con Thiên Chúa”.

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 : Thánh Phaolô trên đường đi Đamas

* Chúa Giêsu đã làm gì cho thánh Phaolô trên đường đi Đamas ?
T. – Ngài đã để cho ông phải chịu một cú té ngựa đau đớn.
– Ngài còn cắt tỉa ông khỏi những điều lầm lạc và tội lỗi.
– Ngài còn biến đổi và làm cho ông trở thành một con người mới: con người hăng say rao giảng và làm chứng về Chúa.

* Để sống Lời Chúa hôm nay, em phải làm gì ?
T. – Không ngừng cầu nguyện và liên kết với Chúa qua các thánh lễ và qua việc rước lễ.
– Lắng nghe Lời Chúa và sống theo Lời Chúa để được cắt tỉa.
– Làm cho đời mình trổ sinh hoa trái bằng đời sống thánh thiện và chu toàn các bổn phận của mình.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : Chúa là cây nho

Chúa chính là cây nho, còn em là cành.
Cành nho chỉ tươi xanh, khi gắn liền với lại cây nho.
Để sinh nhiều hoa trái, phải biết cắt tỉa.
Chọn con đường hy sinh như chính Thầy đã dậy cho em. 

Lm Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.