Suy niệm với Mẹ, ngày 11.04

0

  Thứ Bảy, ngày 11.04.2015 

Bát Nhật Phục Sinh

Mc 16,9-15

“Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).

Như Mẹ: Câu Kinh Thánh này khá quen thuộc với người Kitô hữu, nhưng liệu chúng ta có sống như Lời Chúa truyền không? Xung quanh chúng ta đang có rất nhiều người chưa biết và chưa tin Chúa. Chúng ta được mời gọi, theo ơn gọi và khả năng của mình, sẵn sàng làm một cầu nối để Tin Mừng của Chúa được loan truyền cho họ.

Với Mẹ: Nhận thì phải cho, mà cho thì có phúc hơn là nhận. Chúng con đã nhận được Chúa, nhưng nhiều khi chúng con lại khư khư giữ Chúa cho riêng mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đưa Chúa đến cho những người chưa biết và chưa tin Chúa, để họ cũng được đón nhận ơn cứu độ của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ là người đầu tiên mang Chúa Giêsu đến cho người khác. Xin Mẹ giúp chúng con biết mang Chúa đến cho người xung quanh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.