Lời cầu nguyện của Linh mục

0

Tiếng gọi để phục vụ sứ mệnh cứu độ
Lạy Chúa toàn năng,
con tạ ơn Chúa về món quà sự sống,
con tôn vinh Chúa về chức linh mục
con lãnh nhận.
Xin cho con nên xứng đáng
với chén thánh Chúa trao,
cho con nên môn đệ trung tín của Ngài.
Xin cho con biết phó thác đời mình
cho Chúa vô điều kiện
và hiến trọn mạng sống con
cho dân thánh Ngài.
Xin đừng để con nản lòng mà xa lìa bổn phận.
Xin ban ân sủng
để con vững vàng bước tới.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin cho con biết kiên gan bền chí,
dẫu cho có đau đớn và thống khổ;
xin đừng để lòng con xao xuyến khi nghĩ rằng
những nỗ lực tông đồ của con chỉ là “dã tràng xe cát biển Đông”.
Khi con làm việc,
xin Chúa thánh hoá các dự định của con
bằng Thẩn Khí của Ngài
để Lời Chúa đến với mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết
vác lấy Thánh giá Chúa mỗi ngày
để trở nên linh mục
như lòng Chúa mong ước.
Amen.

GM. Ruperto C. Santos

Trích từ 40 Lời kinh đổi mới cuộc đời (Tập 1)

Comments are closed.