Suy niệm với Mẹ, ngày 06.5

0

Thứ Tư, ngày 06.05.2015

Tuần 5 PS

Ga 15,1-8

“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4).

Như Mẹ: Khi người ta yêu nhau thì người ta thích ở bên nhau và thích nghĩ về nhau. Ai yêu Chúa Giêsu thì cũng thích ở lại trong Chúa. Chúa yêu thương chúng ta, nên Chúa thích ở lại trong chúng ta là vậy.

Với Mẹ: Người môn đệ được mời gọi ở lại với Thầy chí thánh của mình. Đó là điều rất quan trọng, vì có ở lại trong Thầy, người môn đệ mới có thể sinh nhiều hoa trái. Lạy Chúa, dù chúng con chẳng đáng, thì xin Chúa hãy luôn ở lại trong chúng con mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, Mẹ luôn ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Mẹ luôn nghĩ về Ngài và Mẹ cũng luôn hướng về Ngài. Xin Mẹ dẫn đưa chúng con vào trong sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Xin Mẹ thông ơn Thiên Chúa cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.