Suy niệm với Mẹ, ngày 08.5

0

Thứ Sáu, ngày 08.05.2015

Tuần 5 PS

Ga 15,12-17

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).

Như Mẹ: Được làm con cái của Chúa là một vinh phúc cho chúng ta. Không phải chúng ta đã chọn Chúa, nhưng chính Chúa đã chọn chúng ta làm con cái của Ngài trong Giáo Hội. Đó là một ơn ban lớn lao cho chúng ta.

Với Mẹ: Chúa đã chọn chúng con làm con của Chúa. Xin cho chúng con biết chọn Chúa là tất cả của chúng con. Xin cho những người môn đệ của Chúa hăng say và nhiệt tình trong sứ vụ làm cho dân ngoại nhận biết Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực tinh cực sạch, Mẹ đã chọn Chúa làm gia nghiệp cuộc đời. Mẹ luôn sống trong tình thương của Ngài, và Mẹ luôn sống trong sự tri ân Chúa. Xin Mẹ dạy dỗ chúng con để chúng con biết giữ gìn tâm hồn cho trong sạch, để Chúa ngự trị trong chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.