LỄ XƯNG VƯƠNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ – Chúa nhật XXXIV thường niên năm B

0

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM B

LỄ XƯNG VƯƠNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt 

Comments are closed.

phone-icon