Suy niệm với Mẹ, ngày 17.11

0

Thứ Ba, ngày 17.11.2015 – Tuần 33 TN

Lc 19, 1-10

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10)

Như Mẹ: Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và Giakêu, một người “tội lỗi”. Cuộc gặp gỡ ấy đã giúp Giakêu hoán cải. Sự hiện diện của Đức Giêsu tại nhà ông Giakêu mang lại ơn cứu độ cho chính gia đình ông. Khi nhận ra giá trị của ơn cứu độ, ông Giakêu không còn tiếc gì nữa, sẵn sàng cho đi. Đối với ông, không có gì cao quý hơn chính ơn cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường có thái độ khinh miệt, xa lánh những người xấu xa và tội lỗi. Xin mở rộng tâm hồn chúng con biết đón nhận, cầu nguyện cho họ và hoán cải họ bằng chính đời sống yêu thương và tha thứ của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin giúp chúng con biết sống quảng đại hơn với tha nhân và luôn ý thức rằng tất cả mọi người đều là con cái Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon