Suy niệm với Mẹ, ngày 18.11

0

Thứ Tư, ngày 18.11.2015 – Tuần 33 TN

Lc 19, 11-28

“Phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi” (Lc 19,26).

Như Mẹ: Thánh Gioan Tông Đồ khẳng định: “Ai có Chúa Giêsu thì sống, ai không có Chúa Giêsu thì không có sự sống” (1Ga 5,12) mà cái “có” quý giá nhất trong đời người môn đệ là có Chúa Giêsu ở cùng. Chúa là chủ của tất cả muôn vật muôn loài, như thế, có Chúa là có tất cả.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa là gia nghiệp của đời chúng con. Có Chúa, chúng con sẽ có tất cả; mất Chúa, chúng con sẽ mất tất cả. Xin ở cùng chúng con, lạy Chúa! Và xin cho chúng con luôn gắn bó mật thiết với Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin cột chặt chúng con với Chúa Giêsu Con yêu dấu của Mẹ, để cuộc đời chúng con luôn ý nghĩa, dù chúng con đang sống giữa muôn cảnh thế sự thăng trầm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon