Video: Thánh Lễ Và Nghi Thức Sai Đi, Khai Mạc Năm Thánh Mừng 800 Năm Thành Lập Dòng Đa Minh

0

LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH MỪNG 800 NĂM

THÀNH LẬP DÒNG ANH EM GIẢNG THUYẾT

Khai Mạc Năm Thánh Mừng 800 Năm Thành Lập Dòng Đa Minh, kính mời độc giả xem video truyền hình Thánh Lễ Và Nghi Thức Sai Đi, do Tiểu Ban Năm Thánh Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam tổ chức, tại nhà thờ Đa Minh Ba Chuông, từ 7g30 ngày 07 tháng 11 năm 2015. Buổi truyền hình thực hiện đồng loạt với tất cả các Tỉnh Dòng khác.

Nguồn: www.daminhvn.net

Comments are closed.