Suy niệm với Mẹ, ngày 12.01.2016

0

Thứ Ba, ngày 12.01.2016 – Tuần I TN

Mc 1, 21-28

“Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” (Mc 1,25).

Như Mẹ: Qua bài Tin Mừng này, chúng ta biết được rằng thần ô uế đã nhập vào một người và làm người ấy bị tha hóa, bị mất tự do, bị chi phối và bị sai khiến như một nô lệ. Chính Đức Giêsu trả lại cho anh ta sự tự do và quyền sống như một con người. Chúng ta nhiều lúc bị ma quỷ khống chế mà không biết. Chúng ta có sẵn sàng để Chúa Giêsu cứu thoát cho không?

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con bị lôi cuốn theo bởi nhiều thứ như giàu sang, danh vọng và đam mê. Chúng trói buộc chúng con và làm chúng con mất tự do. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của thế gian, để một lòng gắn bó với những giá trị của Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi những mưu mô thâm độc của ma quỷ, để sống một cách tự do của con cái Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.