Suy niệm với Mẹ, ngày 18.01.2016

0

Thứ Hai, ngày 18.01.2016 – Tuần II TN

Mc 2, 18-22

“Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được’’ (Mc 2,19).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trong cuộc đời này như một chàng rể mang niềm vui cho khách dự tiệc cưới. Có chàng rể, tiệc mới vui. Không có chàng rể, tiệc mất vui. Ở đây, khách dự tiệc lại tỏ ra buồn khi chàng rể đang ở đó, thật nghịch lý! Sống vui là một đặc tính của người tín hữu, dù trong hoàn cảnh nào, vì chàng rể Giêsu luôn ở với chúng ta. Hãy tự hào về điều đó.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con sống cứ như thể không có Chúa, luôn tỏ ra thất vọng chán nản. Xin Chúa đổ đầy tâm hồn chúng con niềm vui được làm con của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Mẹ Chúa Kitô, xin giúp chúng con cảm thấy hạnh phúc, vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương và được sai đi để thông truyền tình thương ấy cho mọi người.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.