Thơ: Mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2)

0

14

Hai mươi bảy tháng hai ngày Thầy thuốc
Là một ngày ghi nhớ nhất trong đời
Xin chúc mừng Thầy thuốc ở khắp nơi
Được hạnh phúc an vui trong cuộc sống.

Chúc Thầy thuốc là những người năng động
Tay nghề cao để cứu sống muôn dân
Có tấm lòng nhân ái với Bệnh nhân
Bởi Thầy thuốc nghề cứu nhân độ thế.

Ơn Thầy thuốc mang từ trong dạ Mẹ
Theo định kỳ phải tái khám siêu âm
Đến ngày sanh đi Bệnh viện nào gần
Để đảm bảo Mẹ và con an mạnh.

Khi sanh ra, lớn lên không thể tránh
Lúc ốm đau hay trái gió trở trời
Phải cậy nhờ vào Thầy thuốc mà thôi
Nhưng hầu như bị rơi vào quên lãng.

Có phải chăng đây là nghề đen bạc
Nghề cứu người khi thập tử nhất sinh
Nghề hy sinh quên cả chính thân mình
Dẫu ai quên nhưng cũng còn người nhớ.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.