Suy niệm với Mẹ, ngày 11.03.2016

0

Thứ Sáu, ngày 11.03.2016 – Tuần IV MC

Ga 7, 1-2.10.25-30

“Giờ của Chúa” (Ga 7, 30)

Như Mẹ: Trong tờ báo Quan Sát Viên Roma, Đức Phaolo VI có nêu: “Không nhìn lại đằng sau nữa, nhưng con vui vẻ làm bổn phận trong lúc này đây như là ý Chúa, một cách đơn sơ, khiêm tốn, và mạnh mẽ. Làm nhanh, làm tất cả, làm tốt. Làm một cách vui tươi: điều mà Chúa muốn nơi con lúc này đây, cả khi nó vượt quá sức lực con và cả khi nó đòi hỏi mạng sống con đi nữa.”

Với Mẹ: Con người có lúc để sinh ra, nhưng có lúc để chết đi. Chúa xuống trần gian này là để thực thi cái “giờ của Chúa”, giờ bước vào cuộc khổ nạn. Xin Chúa hướng dẫn chúng con luôn nhớ đến giờ của đời mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Mẹ luôn sống giây phút hiện tại đầy yêu thương, xin dắt dìu chúng con tiến bước trên đường đời trong sự hiện diện yêu thương của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.