Đức Hồng Y Kasper: “Cuộc tranh luận về việc nữ giới làm Phó Tế sẽ là một cuộc tranh luận dữ dội”

0

Đức Hồng Y Kasper: “Cuộc tranh luận về việc nữ giới làm Phó Tế sẽ là một cuộc tranh luận dữ dội”

94

“Tôi tin rằng, giờ đây một cuộc tranh luận mãnh liệt và dữ dội sẽ bắt đầu”: Đức Hồng Y Walter Kasper đã phản ứng như thế trước công bố của Đức Thánh Cha là sẽ cân nhắc về một sự mở ra của chức Phó Tế đối với nữ giới. “Giáo hội sẽ bị chia đôi vì đề tài này” – Đức Hồng Y người Đức, và là người đã làm việc lâu năm tại Giáo Triều nhưng giờ đã về hưu, đã nói như thế trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo La Repubblica của Ý.

Theo Đức Hồng Y Kasper, một phe trong Giáo hội sẽ cho rằng, chức Phó Tế vĩnh viễn đối với nữ giới sẽ là điều “chính đáng, vì họ nhìn thấy trong đó một sự quay trở về lại với một cái gì đó mà nó đã có trong Giáo hội sơ khai rồi”. Nhưng phe kia thì lại sợ rằng, “đó sẽ là bước đi đầu tiên để tiến tới việc phong chức Linh mục cho nữ giới”, và vì thế, không cho việc này là thích hợp.

Đức Hồng Y nguyên chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Về Sự Hiệp Nhất đã thú nhận rằng, chính bản thân Ngài cũng “không có lập trường rõ ràng” trong vấn đề này. “Tuy nhiên, tôi vẫn luôn mở ra cho những điều mới mẻ”. Tại Thượng Hội Đồng Giám Mục vừa qua đã “không có những cuộc tranh luận đặc biệt nào” về đề tài phong chức Phó Tế cho nữ giới, và bản thân Đức Hồng Y Kasper cũng không biết được một cách chính xác về điều mà Đức Thánh Cha đang mường tượng trong lúc này: “Đức Giáo Hoàng Bergoglio luôn luôn gây ngạc nhiên. Ngài muốn thúc đẩy trong Giáo hội một quá trình biện phân và xem xét, ngay cả khi đó là những vấn đề nguy hiểm và có khả năng gây tranh cãi nhất.”

Đức Hồng Y Kasper đã chỉ ra rằng, vào năm 2002 và năm 2003, Ủy Ban Thần Học Quốc Tế mà Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin cũng có chân trong đó, đã bận tâm một cách đầy tập trung tới đề tài phong chức Phó Tế cho nữ giới. “Người ta đã đồng ý để nói rằng, thực sự là đã có chức Phó Tế của nữ giới, nhưng chức Phó Tế đó đã phát triển một cách không đồng đều tại các khu vực riêng lẻ của Giáo hội. Và người ta cũng thống nhất với nhau để nói rằng, chức Phó Tế này không được hiểu như là một sự tương đương với chức Phó Tế của nam giới. Đó là một chức năng trong Giáo hội, mà chức năng đó được thi hành bởi nữ giới. Tuy nhiên, Ủy Ban Thần Học nói trên đã không đi xa hơn – đặc biệt là không đi sâu vào câu hỏi, liệu chức vụ này có được truyền chức thông qua việc đặt tay hay không. Và như thế, Ủy Ban trên đã đặt quyết định vào tay của quyền bính Giáo hội.”

Đức Hồng Y Kasper cho biết, Ngài hầu như không thể đoán trước được việc Ủy Ban mà Đức Thánh Cha sẽ thành lập để nghiên cứu về chức Phó Tế của nữ giới, sẽ đến được với kết quả nào. Khi Ngài nghĩ về quá khứ – Đức Hồng Y Kasper cho biết – thì Ngài có xu hướng để nói rằng, Ủy Ban đó sẽ không dẫn tới một giải pháp. “Nhưng tất cả đều có thể. Dù sao thì Công Đồng Vatican II cũng là tiếng CÓ đối với điều đó rồi, vì Công Đồng này đã thúc đẩy một vai trò lớn hơn nữa đối với nữ giới trong Giáo hội. Dẫu vậy mặc lòng thì người ta cũng phải bắt đầu ở bất cứ chỗ nào”. Theo quan điểm của Đức Hồng Y Kasper, thì trước tiên, Ủy Ban này sẽ có “một số vấn nạn có tính chất giải thích cần phải giải quyết”. Và “người ta cũng phải nghiên cứu về các Giáo Phụ để thấy được, trong những thời kỳ đầu, vấn đề thực sự là như thế nào, để từ đó tái đi ra. Nhưng sự rủi ro nằm ở chỗ là, những lập trường khác nhau sẽ dẫn tới một sự phong tỏa. Như điều đó cũng đã từng xảy ra trong quá khứ” – Đức Hồng Y Kasper kết luận.

Theo de.rv 12.05.2016 sk

Chuyển ngữ: Joseph Trần

Comments are closed.