Ý cầu nguyện tháng 5/2016

0

25

Ý CẦU NGUYỆN:

+ Xin cho các gia đình, các đoàn thể và các cộng đoàn biết siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để cùng với Đức Maria, họ nhận ra Lòng Thương Xót Chúa trong cuộc đời và loan báo Tin Mừng bình an của Chúa.

+ Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria – Mẹ của Lòng Xót Thương, xin cho mỗi chị em trong Hội dòng luôn biết sám hối về đời sống đức ái, khiêm nhường và khó nghèo tự nguyện theo linh đạo Đa Minh để trở thành chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa trong mọi môi trường chị em hiện diện.

CHÂM NGÔN SỐNG:

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha” (Lc 6,36-37).

CÁC NGÀY GIỖ CHỊ EM

Thứ Sáu, ngày 06.5

– Chị Luca Nguyễn Thị Kính (1967).

Thứ Năm, ngày 19.5

– Chị M.Germana Phạm Thị Kim Lan (Mến,2003)          

Thứ Hai, ngày 23.5

– Chị Maria Nguyễn Thị Nhuần (2009)

Thứ Tư, ngày 25.5

– Chị Angela Phạm Thị Đào (1993)

Thứ Năm, ngày 26.5

– Mẹ Agnès Đỗ Thị Tươi (Sâm,1989)

Thứ Sáu, ngày 27.5

– Chị Maria Đỗ Thị Ngắm (TH,1984)

 

CÁC NGÀY BỔN MẠNG

Chúa Nhật, ngày 01.5 : Lễ THÁNH GIUSE THỢ

– Tu xá Thánh Giuse Lao động (Tân Mai III).

– Tập viện.

– Các chị Tự Hiến.

Thứ Năm, ngày 05.5: lễ  thánh Vinhsơn Phêriô, OP

– Tu xá Thánh Vinh Sơn I (Bảo Lộc).

– Tu xá Thánh Vinh Sơn II (Phú Sơn).

Thứ Năm, ngày 12.5

– Chị Thanh Khiết, Chị Nội

Thứ Sáu, ngày 13.5

– Tu viện Mẹ Fatima (Kiến Thiết)

Chúa Nhật, ngày 15.5  lễ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

– Lớp Maria Thánh Linh (Khấn lần I,2000).

– Chị Saint Esprit Thanh

Chúa Nhật, ngày 22.5: Lễ CHÚA BA NGÔI

– Lớp Abba (Khấn lần I,2001)

Thứ Bảy, ngày 28.5

– Chị Batôlômêô Chúc

Chúa Nhật, ngày 29.5: Lễ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Lớp Euccharistina (Khấn lần I,2008)

– C. Têrêsa Thơm

Thứ Ba, ngày 31.5: Lễ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT

– Gia đình Mẹ thăm viếng (Thường huấn cấp IV).

– Lớp Magnificat (Khấn lần I,2005).

– Chị Thê (TTK), C.Trần Linh, C.Huyền Diệu.

– Tập sinh năm I: E. Nguyễn Phúc

Comments are closed.

phone-icon