Thơ: Tu đi rồi biết

0

27

“Tu đi rồi biết” dở hay!
“Tu đi rồi biết” đắng cay ngọt bùi.
Tu đi, kẻo nhuốm mùi đời,
“Tu đi rồi biết” Chúa Trời yêu ta.
Chúa yêu ta thật là tuyệt diệu,
Nâng ta lên bạn hữu thân tình,
Muốn ta trọn vẹn khiết trinh,
Khó nghèo – Vâng phục, ý mình lìa xa!
Tu đi, có Chúa là tất cả,
Thú – lợi – danh cũng chả là chi,
Bóng đêm dục vọng xua đi,
Chúa luôn phù trợ ta thì vững tâm.
Hằng ngày đến lặng thầm bên Chúa,
Là niềm vui chan chứa cõi lòng,
Cùng Chúa tâm sự thong dong,
Kết hợp mật thiết trong vòng tình yêu.
“Tu đi rồi biết” điều giả dối,
Tu đi, thời nhắm tới trọn lành,
Bỏ đời thế tục đấu tranh,
Đi vào cõi phúc vĩnh hằng Chúa ban.
Nay thế giới tràn lan cạm bẫy,
Tu đi rồi, chán ngấy tiền – tình,
Chỉ còn tài đức theo mình,
“Tu đi rồi biết” khiết trinh tuyệt vời.
Nguyện xin Chúa cho đời tươi trẻ,
Biết cảm thông chia sẻ tình thương,
Tu đi đẹp mãi bước đường,
Tung gieo Lời Chúa toả hương ân tình.

Nt. Maria Mađalêna Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.

phone-icon