Thơ: Chết vì sự thật

0

48

(Mc 6,17-29)

Ôi kinh hoàng chỉ vì một lời nói
Vì đam mê hưởng thụ lỡ câu thề
Dù nửa nước Trẫm cũng chẳng chối chê
Con cứ xin, con muốn gì cũng được.

Ra hỏi Mẹ, bà thoả lòng nguyện ước
Đầu Gioan Tẩy Giả để trên mâm
Che lấp đi những tội lỗi sai lầm
Bà và chính nhà Vua đang sai phạm.

Vua lỡ thề trước Quan quyền không dám
Nên đã sai Thị Vệ đến chém đầu
Giết Gioan chính Vua chẳng muốn đâu
Nhưng chỉ vì thú vui mà đánh mất.

Gioan chết vì nói lên sự thật
Còn chúng ta có dám nói hay không?
Hay chỉ dùng những lời nói viển vông
Thành dao lưỡi giết người không tính toán.

Vì miệng lưỡi mà gây bao rối loạn
Trước khi nói dừng lại mấy phút giây
Để nhắc nhở ta muốn nói điều hay
Phải là những lời yêu thương chân thật.

Lời xây dựng để mọi người hiệp nhất
Trong yêu thương tình Chúa xuống chan hoà
Mong mọi người khắp nhân loại gần xa
Hãy sống đúng tình thương và chân lý.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.