Hình ảnh đồ dùng, đồ chơi Mầm Non

0

HÌNH ẢNH ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI MẦM NON

Ban truyền thông xin giới thiệu đến Bam Giám Hiệu, quý Sơ và quý Cô đang thi hành Sứ vụ của Dòng trong công tác Giáo Dục Mầm Non, bộ sưu tập về đồ dùng, đồ chơi cho trẻ Mầm Non. Hy vọng phần nào gợi hứng cho các Sơ và các Giáo Viên thi thố tài năng của mình trong việc trang trí trường lớp đầu năm hoc mới.

14079815_539873582867325_4051117903293510506_n

Comments are closed.

phone-icon