Khóa thường huấn 2016

0

THƯỜNG HUẤN 2016

Theo thông lệ hằng năm, sau những tháng ngày miệt mài với sứ vụ ‘cho đi không tính toán’, chị em sẽ có khóa thường huấn để bồi dưỡng tri thức, tinh thần hầu nạp năng lượng cho năm thi hành sứ vụ tiếp theo. Vì vậy, tiếp ngay sau những ngày Đại lễ Khấn Dòng và Giỗ tổ:

Từ ngày 08-10/08/2016 chị em được thường huấn với giảng viên là Linh mục Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Hào là thành viên của Hội Xuân Bích, người thuộc địa phận Phát Diệm.

Cha đã bắt đầu khóa học với lời nhắn nhủ chị em:

Có ba điều kiện để chị em có thể học tập đạt thành quả tốt:

Điều kiện thứ nhất: Hãy lặp lại.

Điều kiện thứ hai: Hãy lặp lại.

Và điều kiện thứ ba: Hãy lặp lại.

Quả thế, với sự nhiệt tình, tận tụy, cộng thêm ơn lợi khẩu, tài khéo vui tươi, dí dỏm Chúa ban và phương pháp ‘lặp lại’, cha đã dẫn chị em đi theo bước chân Thánh Phao-lô trên suốt ba hành trình truyền giáo và hành trình cuối cùng về Rô-ma để chịu chết mà vẫn cảm thấy phấn khởi hân hoan cho đến chặng đường cuối cùng.

Bốn điểm của tinh thần Thánh Phao-lô mà cha lưu ý chị em cần ghi nhớ để thực hành sống vì nó rất cần thiết cho người tông đồ là:

  • “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.” (1Cr 10, 31)
  • “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa  muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.” (1Tx 5, 16 – 18)
  • “Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỉ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.” (Rm 8, 38 – 39)
  • “Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả.” (Pl 4, 12)

Nhờ ơn Thiên Chúa ban qua cha, ba ngày thường huấn trôi qua đầy ắp tiếng cười làm với đi những cảm giác khô khan mệt nhọc của môn học ‘khó nuốt’.

Hai ngày tiếp theo 11-12/08/2016, chị em lại được thụ huấn cùng với Linh mục An-tôn Nguyễn Ngọc Sơn với chủ đề “Tân Phúc Âm hóa Đời sống Xã hội”.

Rảo qua 10 chương của Học Thuyết Xã Hội Công giáo, với lửa nhiệt tình và lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo hội, yêu mến con người, cha đã dẫn dắt chị em trở về nguồn cội từ mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai con Thiên Chúa. Người đến để trao cho chúng ta ‘tình yêu, quyền năng và cả thần tính’ của Người để đi loan báo Tin mừng. Mầu nhiệm nhập thể luôn đi đôi với nhập thế; Chúa Giêsu – Ngôi Hai nhập thể đã ra đi khắp nơi loan báo Tin mừng và chữa mọi bệnh hoạn tật nguyền và Người mời gọi chúng ta tiếp nối sứ vụ của Người. Công cuộc tân phúc âm hóa phải được khởi đi từ chính bản thân mỗi người; để với con người Tin mừng, chúng ta ra đi thâm nhập vào mọi ngóc ngách và cơ cấu xã hội trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, luân lý, khoa học, nghệ thuật, gia đình, môi trường sống,…Do đó, chúng ta cần xét lại về mối tương quan gắn bó của mình với Thiên Chúa: Chúng ta có Đức Ki-tô không? Thần Khí của Người có đang hoạt động trong chúng ta không? Hầu chúng ta có được lửa nhiệt tình và sáng kiến để loan báo Tin mừng và làm chứng cho Đức Ki-tô.

Xin tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng con thời gian và cơ hội quí báu để hâm nóng tinh thần tông đồ. Xin cám ơn quí cha giáo đã không nề hà đường xá xa xôi, ‘ngăn sông cách núi’ để đến với chúng con trong tinh thần của người tông đồ truyền giáo. Và xin cám ơn mẹ Hội dòng đã lo liệu cho chúng con có được những ngày thường huấn bồi dưỡng tri thức, tinh thần cách tốt đẹp và ý nghĩa nhất để làm hành trang ra đi loan báo Tin mừng và lòng thương xót của Thiên Chúa đem ơn cứu rỗi cho con người.

Ban Truyền Thông

Comments are closed.

phone-icon