Nghi thức nhận Tập sinh và Thánh lễ Khấn tạm lại năm 2016.

0

NGHI THỨC NHẬN TẬP SINH
VÀ THÁNH LỄ KHẤN TẠM LẠI

Trong niềm vui thánh thiêng ngập tràn của “Mùa hiến dâng”.
Như những nốt nhạc khởi đầu trong bản tình ca “Bước theo Giê-su” của ơn gọi thánh hiến.
Như Khúc cảm tạ và đáp trả tình yêu muôn đời của tình yêu Ba Ngôi.

Sáng ngày 04/08/2016, Tại nguyện đường Tu viện của Hội dòng Đaminh Tam Hiệp: Trước Thánh lễ, hai mươi hai ứng sinh đã được nhận tấm áo dòng trắng tinh khôi – chính thức bước vào Tập viện để thực tập nếp sống của đời tu Đaminh Tam Hiệp.

Và trong Thánh lễ, dưới sự chủ tế của Linh mục Phê-rô Lâm Phước Hùng – Bề trên Tu viện Mac-ti-nô. Hiệp với lễ dâng của Đức Giê-su Kitô, mười lăm sinh viên thần học năm III đã Khấn tạm lại, tiếp tục giao ước tình yêu với Thầy chí Thánh.

Trong bài giảng lễ, với chủ để Tin mừng “hạt lúa chịu mục nát để sinh nhiều hạt khác” và lời khuyên dạy của Thánh Phao-lô: Chúng ta cần thi hành tất cả mọi sứ vụ được giao với tinh thần tin yêu, mau mắn và vui vẻ dấn thân. Cha Phê-rô đã nhắc lại lời của cha cựu Bề trên Tổng Quyền Timothy Radcliffe: Chúng ta Khấn là để thi hành sứ vụ…

Đồng thời như một đáp trả trong thánh lễ nối dài của đời hiến dâng, cuối thánh lễ, chị em toàn dòng đã lãnh sứ vụ qua nghi thức trao ‘Bài sai sứ mệnh’.

Một nét cảm động như là ‘mới mẻ’ ở nghi thức thẩm vấn các ứng sinh là: các ứng sinh phủ phục (thay vì đứng như mọi khi) để xin “Lòng thương xót của Chúa và của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, thánh hiệu Catarina Siêna” (Nghi thức cũ : “Xin Bề trên cho chúng con được nhận vào tập sống đời tu… ” (nghi thức vào tập viện) hay “Xin Chúa và Hội thánh thương ban ơn để con phụng sự Người…” (nghi thức khấn lại); nói lên nét đẹp thánh thiêng của đời dâng hiến như là một lời đáp trả khiêm tốn trong tâm tình biết ơn và tri ân sâu xa đối với Đấng đã xót thương ‘ghé mắt nhìn tỳ nữ yếu đuối và hèn mọn”.

Tất cả tâm tình và ý hướng của Thánh lễ dâng đã khơi lên niềm khát vọng dấn thân, dâng hiến như Thầy Giêsu chí thánh, giúp chị em đẩy mạnh bước tiến trong sứ vụ của người loan báo Tin Mừng làm nhân chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa.

Ban truyền thông

Comments are closed.