Suy niệm với Mẹ, thứ Ba ngày 30.8.2016

0

Thứ Ba, ngày 30.8.2016 – Tuần XXII TN, NĂM C
Lc 4, 31-37

“Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền” (Lc 4,32).

Như Mẹ: Hôm nay, Chúa Giêsu dùng sức mạnh của Lời để trừ quỷ. Trước uy quyền của Thiên Chúa, không một sự dữ nào có thể tồn tại. Chúng ta có dùng sức mạnh Chúa ban để chống lại những thử thách và cám dỗ không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều lần chúng con nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa đối với mọi sự xảy ra trong cuộc đời chúng con. Nhưng chúng con đã không muốn đón nhận, bởi vì chúng con còn muốn giữ ý riêng mình. Lạy Chúa, xin Chúa ban thêm sức mạnh giúp chúng con vượt thắng ý riêng của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con luôn mặc lấy tâm tình khiêm nhường và phó thác, biết tìm đến tựa nương nơi Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon