Suy niệm với Mẹ, Chúa nhật ngày 31.7.2016

0

Chúa Nhật, ngày 31.7.2016 – Tuần XVIII TN
Lc 12, 13 – 21

“Anh em hãy coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam” (Lc 12,15).

Như Mẹ: Thiên Chúa là người Cha hằng yêu thương chăm sóc cuộc sống cho con cái mình. Ngài quảng đại vô cùng, còn chúng ta thường lại rất hay tham lam. Ngài mời gọi hãy sống niềm tin tưởng, phó thác và cậy dựa vào Ngài. Đừng tham lam mà lo thu tích của cải vật chất.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người hôm nay chạy theo trào lưu hưởng thụ và lo thu tích cho mình thật nhiều tiền của, không màng chi những giá trị thiêng liêng. Xin Chúa thức tỉnh lòng trí và lối sống ích kỷ của chúng con, để chúng con biết tìm kiếm những giá trị Nước Trời, khi còn phải lao động để kiếm sống ở trần gian này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin cho chúng con mặc lấy tâm tình sống đơn sơ và tín thác vào Chúa như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon