Thiên Chúa đối xử với anh em như những người con – suy niệm CN XXI TN, năm C

0

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN, NĂM C

190

Lời Chúa: Dt 12,7

“Mối liên hệ hay mối tương quan (Relationship)”. Từ điển xác định từ này như “cách thức trong đó hai hay nhiều người nói chuyện, cư xử và đối đãi với nhau”. Các mối liên hệ có thể trang trọng, như trong một mối tương quan về kinh doanh; hoặc có thể là cá nhân và thân mật, như mối tương quan của một người cha với những người con của mình. Trong khi chúng ta thường nghĩ rằng mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa theo cách thứ nhất, còn Ngài lại muốn nó ở trong cách thứ hai.

Bạn có biết rằng bạn được Thiên Chúa yêu thương không? Bạn có biết rằng Ngài yêu thích dành thời gian cho bạn, để tỏ cho bạn thấy tình yêu của Ngài, và để săn sóc bạn không? Thiên Chúa là Đấng thích đối xử với bạn như người con của Ngài – nhiều đến nỗi Ngài làm điều đó cách dễ dàng để cố gắng dạy dỗ bạn và đào luyện bạn hầu bạn có thể “lớn lên” giống như Ngài.

Giống như các bậc cha mẹ khác, vai trò nuôi nấng con cái của Thiên Chúa liên quan đến kỷ luật. Nó chỉ mang ý nghĩa là Ngài muốn sửa dạy chúng ta khi chúng ta lạc đường – Ngài yêu thương chúng ta quá nhiều đến độ Ngài làm ra vẻ như không biết đến tội lỗi của chúng ta. Vì thế thường thì khi nói đến kỷ luật, chúng ta nghĩ đến sự trừng phạt và sự đau đớn. Nhưng kỷ luật của Thiên Chúa lại là sự trao ban sự sống. Nó không mang lại sự xấu hổ, nhưng cho chúng ta niềm hy vọng. Nó mang lại lời hứa về sự bình an và sự thỏa mãn lớn hơn bởi vì nó giúp chúng ta trở nên con người đích thực hơn – con người do chính Thiên Chúa đã tạo dựng nên.

Cha của chúng ta kỷ luật chúng ta như thế nào? Ngài nhắc nhở chúng ta xin một người bạn sự tha thứ. Ngài có thể ban cho chúng ta một lương tâm biết áy náy khi chúng ta xem một bộ phim không thích hợp hoặc khi chúng ta lãng phí thời gian vào việc lướt sóng trên Internet. Ngài có thể cho phép những tình huống khó khăn xảy ra để khiến chúng ta phải hướng về Ngài để cầu xin ân sủng của Ngài thay vì cậy dựa vào sức mạnh của riêng mình. Ngài cũng có thể cho phép chúng ta phải chịu hậu quả những tội lỗi của chúng ta, như một cách để dạy dỗ và huấn luyện chúng ta. Trong tất cả những cách thức này, Cha trên trời của chúng ta đều tìm cách để yêu thương và dạy dỗ chúng ta.

“Lạy Cha, con cám ơn Cha đã gọi con làm con Cha. Con không muốn bất cứ điều gì phân cách chúng ta. Xin hãy giúp con chấp nhận tình yêu kỷ luật của Cha”

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon