Thơ: Hãy ra di…

0

131

Hãy làm thợ, trên nương đồng
Đi gieo hạt giống vun trồng đức tin
Khắp nơi chung tiếng nguyện xin
Thế nhân mong đợi một mùa bội thu.

Gian trần lắm chước mưu mô
Rao truyền chân lý đường vô Nước Trời
Giảng lời Thiên Chúa ngàn đời
Tin yêu phó thác rạng ngời yêu thương

Mừng vui giữa chốn đoạn trường
Cho tăng sức sống nẻo đường ta đi
Người đi giữa nắng xuân thì
Nghèo tiền giàu nghĩa sánh bì ân sâu

Khó nghèo một kiếp bể dâu
đời là những ngõ sâu tâm hồn
Làm nên chiều tím hoàng hôn
Phép mầu sự sống cội nguồn tâm linh

Rửa con nên trắng sạch tinh
Tội tình nhân thế, buộc mình lãng quên
Cho người từng bước tiến lên
Họ thành nhân chứng vững bền đức tin

Nhân tâm hợp sức đứng lên
Danh Ngài rạng sáng vững bền vô biên
Cha ban sức sống triền miên
mưa ân sủng khắp miền nhân gian

Con vui nhịp bước hòa chan
trên Thiên quốc muôn vàn Sứ Thiên
Thánh Linh nối kết bao miền
Thần dân ca tụng thỏa niềm tri ân

Thầy Phạm Thế Hiền

Comments are closed.