Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa – Suy niệm CN II Mùa Vọng, năm A

0

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, NĂM A

135

Suy niệm: Mt 3,1-12

Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa  (Mt 3,11)

Trong lá thư gửi cho tín hữu Rôma, thánh Phaolo viết : “Chúng ta đã thực sự được chôn vùi vào trong cái chết của Người qua bích tích rửa tội nên cũng như Chúa Ki tô đã được sống lại từ cái chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng sẽ được sống một cuộc sống mới” (Rm 6,4).

Trong đoạn thư này, Phaolo đang nói rằng nơi bí tích rửa tội, chúng ta được “chôn vùi” với Chúa Giê su và rồi chúng ta “được nâng lên (được sống)” một đời sống mới với Người. Thánh nhân nói với chúng ta rằng những dấu hiệu bên ngoài của bí tích rửa tội – nước, dầu, ánh sáng, một áo choàng trắng – có liên hệ chặt chẽ với việc tái sinh bên trong mà Thiên Chúa thực hiện nơi mọi người trong phép rửa họ lãnh nhận. Mỗi người chúng ta hãy coi minh như “đã chết cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa” (Rm 6,11).

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Gioan  Tẩy Giả cũng nói về phép rửa. Chính ở đây ông nói rằng Chúa Giê su đã đến để làm phép rửa cho chúng ta không phải bằng nước, nhưng “bằng Thánh Thần và bằng lửa” (Mt 3,11). Như thế sự khác biệt là gì?

Phép rửa bằng nước rửa sạch chúng ta khỏi tội lỗi nguyên tổ và đưa chúng ta vào trong một mối tương quan mới với Thiên Chúa. Phép rửa “trong Thánh Thần” là điều đã xảy ra cho các tông đồ vào Ngày Lễ Ngũ Tuần, khi các ngài được đổ đầy sự dũng cảm và quyền năng của Chúa. Họ được rửa – được dìm hoặc nhận chìm – vào trong sự sống của Chúa Thánh Thần, Đấng đã thực hiện những điều kỳ diệu nơi họ và qua họ, và Người cũng muốn làm cho chúng ta.

Thánh Kinh dạy rằng Thiên Chúa của chúng ta là một “ngọn lửa thiêu” (Xh 24,17; Is 33,14; Dt 12,29). Phép rửa bằng Thánh Thần và lửa này là cách thức Thiên Chúa nhóm lên ngọn lửa trong tâm hồn chúng ta để chúng ta sẽ ra đi và chia sẻ tình yêu của Người. Đó là cách thức Thiên Chúa làm cho chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn, Đấng đã chỉ muốn làm hài lòng Chúa Cha trong mọi điều Ngài nói và mọi việc Ngài làm. Đó là cách thức xây dựng Hội Thánh của Ngài

qua việc trao quyền năng cho dân Người thực hiên những  cách củng cố công việc mà Chúa Giêsu đã làm. Thật là vinh dự để lãnh nhận Thánh Thần cách này!

 “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thanh tẩy con. Xin hãy đặt trái tim con lên ngọn lửa để con nên nhân chứng của Ngài hôm nay”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sơ Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.