Thiên Chúa ban cho chúng ta tất cả, trừ tiền bạc – Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 07.02.2017

0

Thiên Chúa ban cho chúng ta tất cả, trừ tiền bạc
Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 07.02.2017

3

Thiên Chúa ban cho người nam và người nữ ADN của Ngài, nhưng không ban tiền bạc. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Bài giảng của Đức Thánh Cha được khởi đi từ Bài Đọc I trích từ sách Sáng Thế nói về việc tạo dựng con người, cũng như khởi đi từ Thánh Vịnh 8, trong đó câu hỏi dành cho Thiên Chúa đứng ở trung tâm: “Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến?” Câu trả lời là thế này: Vì, Thiên Chúa đã sáng tạo nên con người “chỉ nhỏ hơn chính Ngài một chút”, cũng như đã “đội cho con người mũ triều thiên vinh quang và danh dự”. Trong công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã “ban cho chúng ta tất cả” – Đức Thánh Cha giải thích. Và Ngài nhấn mạnh một cách đặc biệt tới ba đại ân sủng: Sáng tạo con người theo họa ảnh Thiên Chúa, thống trị địa cầu và Tình Yêu.

Ân sủng đầu tiên: tư cách làm Con Thiên Chúa

Trước hết, Ngài đã ban cho chúng ta ´ADN` của ngài, điều đó có nghĩa là Ngài đã làm cho chúng ta trở thành những người con của Ngài, Ngài đã sáng tạo chúng ta theo họa ảnh của Ngài, như chính Ngài. Và nếu một người đã làm con, thì người ấy không thể quay lại: được làm thành con, thì đó là con. Và đôi khi rất giống người cha, và đôi khi không, nhưng đó vẫn là con của Ngài; người con đã lãnh nhận căn tính của Ngài.”

Nếu một người con ngoan ngoãn – Đức Thánh Cha nói – thì cha mẹ sẽ hạnh phúc từ tận đáy lòng, và rồi người cha sẽ tự hào về đứa con đó. Nhưng trái lại, nếu đứa con sa vào con đường xấu, thì người cha sẽ nói: “Rất tuyệt! Vì người cha là như thế, luôn luôn. Nếu con cái xấu xa, thì người cha sẽ biện minh cho nó và chờ đợi nó… Chúa Giê-su đã dậy chúng ta, như một người cha chờ đợi con cái mình. Ngài đã ban cho chúng ta căn tính này với tư cách là những người con: người nam và người nữ; và chúng ta phải bổ sung thêm: những người con. Chúng ta giống ´như những ông chúa`, vì chúng ta là con cái của Thiên Chúa.”

Ân sủng thứ hai: Công trình sáng tạo – để bảo vệ chứ không phải để hủy hoại nó

Thực ra, ân sủng thứ hai mà Thiên Chúa ban cho con người là một sứ mạng – Đức Thánh Cha giải thích. Ngài đã trao phó công trình sáng tạo cho con người để con người chinh phục và thống trị nó. Thiên Chúa đã không sáng tạo nên con người với tư cách là những nô lệ, nhưng với tư cách là vua. Tuy nhiên, điều này luôn mang theo mình những bổn phận: “Giống như Ngài đã làm việc trong công trình sáng tạo, thì Ngài cũng đã trao cho chúng ta một công việc, Ngài đã giao nhiệm vụ cho chúng ta là phải mang công trình sáng tạo tiến về phía trước, chứ không phải để hủy hoại nó.” Thiên Chúa – Đức Thánh Cha nhấn mạnh – đã ban cho con người tất cả. Ngoài một điều: “Điều này rất ngộ nghĩnh, Cha nghĩ. Ngài đã không trao cho chúng ta tiền bạc. Chúng ta có tất cả. Nhưng ai đã trao tiền bạc cho chúng ta? Cha không biết người ấy là ai. Các cụ già nói rằng, ma quỷ đã bước vào thông qua ví tiền: có thể lắm…

Ân sủng thứ ba: Tình Yêu

Sau cùng, Thiên Chúa đã sáng tạo nên con người theo họa ảnh của Ngài, Ngài sáng tạo nên họ với tư cách là nam và nữ” – Đức Thánh Cha trích dẫn từ Bài Đọc I. Thiên Chúa Tình Yêu đã trao Tình Yêu cho con người, và “một cuộc đối thoại Tình Yêu” chắc chắn phải là cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai con người vừa được sáng tạo nên – A-đam và E-và -, Đức Thánh Cha giải thích:

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì ba ân ban này, tức ba ân sủng mà Ngài đã ban cho chúng ta: Căn tính, Ân Sủng, đồng thời là sứ mạng, và Tình Yêu. Chúng ta hãy xin Chúa ban ơn  để chúng ta biết bảo vệ căn tính này với tư cách là những người con, biết làm việc với Ân Sủng mà Ngài đã ban cho chúng ta, và mang ân sủng này tiến về phía trước với công việc của chúng ta, cũng như biết học tập mỗi ngày để ngày càng yêu mến ân sủng hơn.”

Theo de.rv 07.02.2017 cs

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.