Thơ: Gia Đình Lý Tưởng

0

33

Có thể gọi gia đình lý tưởng,
Là gia đình cộng hưởng với nhau,
Thành viên ý hợp tâm đầu,
Cùng chung làm việc, nguyện cầu thiết tha.( yếu tố 1 và 2)

Gia đình tốt “Hãy là dấu chỉ,
Lòng xót thương Chúa” ví biển trời,
Gia đình hạnh phúc khôn vơi,
“Chuẩn bị người trẻ vào đời hôn nhân”.

Gia đình tốt cùng ăn chung sống, (yếu tố 3)
Mọi người đều tôn trọng lắng nghe,
Yêu thương, gắn bó, chở che,
Ngọt ngào cởi mở trọn bề hiếu trung.

Mỗi Chúa Nhật vợ chồng con cái,
Đến nhà thờ gặt hái linh ân,
Mẹ cha, con cái ân cần,
Đón nhận Lời Chúa, chọn phần tốt hơn!

Và cuộc sống luôn luôn hạnh phúc,
Là niềm vui thánh đức bình yên,
Thực hành ba yếu tố trên,
Gia đình lý tưởng vững bền muôn năm!

Nữ tu Maria Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.