Mắt họ mở ra và họ đã nhận ra Người (Lc 24,31) – Suy niệm CN III Phục sinh

0

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Mắt họ mở ra và họ đã nhận ra Người (Lc 24,31)

356

Suy niệm: Lc 24,13-35

Bạn không ước ao bạn có thể ở đó khi anh Cleopas và bạn anh đang đi bộ về Emmaus sao? Lẽ nào bạn lại không muốn được nghe Chúa Giêsu giải thích Thánh Kinh và được nhìn thẳng vào mắt họ khi họ nhận ra Người lúc Người đang bẻ bánh sao?

Đúng vậy, trong một ý nghĩa nào đó, chúng ta có thể ở đó. Ngay cả hôm nay, hai ngàn năm sau khi Chúa sống lại, lời của Đức Giêsu có thể làm cho trái tim chúng ta bừng cháy lên và mang chúng ta đến nơi mà ở đó chúng ta nhận ra Người. Làm thế nào điều này có thể xảy ra được? Bởi vì Kinh Thánh hành động nhiều hơn là dạy chúng ta – Thánh Kinh mạc khải chính Người cho chúng ta!

Bao nhiêu lần chúng ta nghe đọc Kinh Thánh trong Thánh Lễ, điều đó rất tốt để được nhắc nhớ rằng Thánh Kinh không chỉ là những từ ngữ trên một trang giấy. Như Thánh Phaolô đã dạy, Lời Thiên Chúa “sống động và linh hoạt, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi” (Hr 4,12). Được cảm hứng bởi Thiên Chúa, Thánh Kinh tràn đầy sự hiện diện của Người. Thánh Kinh đầy tràn quyền năng của Thánh Thần có sức đem lại cho chúng ta sự khôn ngoan, sự bình an và niềm vui. Tất cả chúng ta cần phải lắng nghe Thánh Kinh bằng đức tin.

Cleopas và người bạn của anh phải đi cả một chặng đường dài với Đức Giêsu trước khi nhận ra Người, và thỉnh thoảng chúng ta cũng thế. Vì thế, bạn hãy kiên nhẫn với chính mình. Khi bạn nghe công bố Thánh Kinh trong Thánh Lễ, hãy cố gắng tưởng tượng rằng bạn đang ở đó giữa những sự việc đang xảy ra – ở Galilea, ở Giêrusalem, hoặc ở bất cứ nơi nào mà câu chuyện đã xảy ra. Hãy tưởng tượng rằng bạn có thể nghe thấy Đức Giêsu đang nói với bạn. Hãy đặt mọi sự chia trí sang một bên, và hãy lắng nghe điều mà Đức Giêsu đang muốn nói riêng với chính bạn.

Bạn có thể sẽ không “nghe” thấy bất cứ điều gì ngay lập tức. Bạn có thể không nghe được gì hết! Nhưng không sao bởi vì Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động trong bạn, như thể Người đang hoạt động với các môn đệ trên đường Emmaus trên từng hành trình của họ. Người luôn đổ đầy ân sủng của Người, ngay cả khi bạn không thể cảm thấy. Tất cả những điều bạn cần làm là cố gắng hết sức giữ cho tâm hồn bạn rộng mở. Rồi bạn sẽ nhận ra Người.

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy giúp con nhận ra Đức Giêsu trong Lời của Ngài hôm nay. Lạy Chúa, xin hãy để cho Lời Ngài đụng chạm vào tâm hồn con để Ngài có thể sử dụng con cho vinh quang của Ngài!”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.