Tòa Thánh: ‘Cần có sự đoàn kết quốc tế để giải quyết những thách đố toàn cầu’

0

Tòa Thánh: ‘Cần có sự đoàn kết quốc tế
để giải quyết những thách đố toàn cầu’

Archbishop Ivan Jurkovič, Permanent Observer of the Holy See to the UN in Geneva - RV

Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovič,
Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp quốc ở Geneva – RV

(Vatican Radio) Tòa Thánh đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đối phó với những thách đố toàn cầu bằng sự đoàn kết và hợp tác giữa các dân tộc.

Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovič, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại LHQ ở Geneva, đưa ra lời kêu gọi tại Phiên họp thứ 35 của Hội đồng Nhân quyền.

“Vì sự thịnh vượng của gia đình nhân loại, vì sự thăng tiến và bảo vệ những thiện ích chung, một điều vô cùng cần thiết là chúng ta phải nhận ra được vai trò của sự đoàn kết quốc tế như là một yếu tố quan trọng để mọi người được hưởng quyền tự do nhân quyền nền tảng,” ngài nói.

Ngài nói sự đoàn kết quốc tế sẽ giúp các quốc gia đối phó được với những thách đố hiện nay “chẳng hạn di cư, biến đổi khí hậu và những thảm họa tự nhiên, những xung đột vũ trang và khoảng cách ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo.”

Đức Tổng Giám mục Jurkovič nói, “Sự đoàn kết không đi ngược lại với chủ quyền; nhưng nó thúc đẩy một sự hiểu biết sâu hơn về khái niệm chủ quyền như là một cách bày tỏ quyền tự do của con người.”

Thay vì giẫm đạp lên quyền con người, ngài nói rằng sự đoàn kết là cách chân nhận nguyên tắc bổ trợ.

“Hai nguyên tắc có sự đan xen kết nối. Quả thật, nguyên tắc bổ trợ mang ý nghĩa hỗ trợ cho nhân vị qua sự tự quản của những cơ quan trung gian.”

Dưới đây là toàn văn của diễn văn:

Geneva, 6 tháng Sáu, 2017

Thưa ông Chủ tịch,

Trước hết, Phái đoàn Toàn Thánh xin bày tỏ sự đánh giá cao cuối nhiệm kỳ của Chuyên gia Độc lập vì công cuộc bà đã hoàn thành trong suốt sáu năm qua. Vì sự thịnh vượng của gia đình nhân loại, vì sự thăng tiến và bảo vệ những thiện ích chung, một điều vô cùng cần thiết là chúng ta phải nhận ra được vai trò của sự đoàn kết quốc tế như là một yếu tố quan trọng để mọi người được hưởng quyền tự do nhân quyền nền tảng. Sự hợp tác quốc tế thể hiện một trong những con đường giá trị nhất để thực hiện tình đoàn kết quốc tế “vì mỗi nhân vị và tất cả các dân tộc đều được hưởng ích lợi chung một cách công bằng từ một cộng đồng quốc tế hòa hợp với trật tự kinh tế và chính trị quốc tế công bình.” [1] Cộng đồng quốc tế hiện nay đang đối mặt với nhiều thách đố chẳng hạn di cư, biến đổi khí hậu và những thảm họa tự nhiên, những xung đột vũ trang và khoảng cách ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo. Nhìn đến những vấn đề này, Phái đoàn Tòa Thánh tin rằng sự đoàn kết quốc tế thể hiện một phương pháp hiệu quả để trả lời cho chúng. Một điều cần thiết nữa là con người trong thời đại chúng ta ngày càng phải có ý thức lớn hơn rằng họ là những người mắc nợ đối với xã hội mà họ đang là một phần trong đó. “Họ là những người mắc nợ vì những điều kiện làm cho sự tồn tại của con người trở nên đáng sống, và vì di sản không thể chia tách và không thể thiếu được kiến tạo bởi kiến thức văn hóa, khoa học và kỹ thuật, những tài sản vật chất và phi vật chất và bởi tất cả những thứ mà tình trạng của con người đã sản sinh ra.” [2] Sự đoàn kết không chỉ đơn thuần là công việc xã hội, nhưng, như Đức Giáo hoàng Phanxico đã trình bày, nó phải “trở thành thái độ mặc định trong những lựa chọn về chính trị, kinh tế và khoa học, cũng như trong những mối quan hệ giữa các cá nhân, các dân tộc và các quốc gia. (…) Chỉ bằng cách giáo dục con người đến với sự đoàn kết thực sự thì chúng ta mới có thể vượt qua “văn hóa lãng phí.” [3]

Thưa ông Chủ tịch,

Sự đoàn kết không đi ngược lại với chủ quyền; nhưng nó thúc đẩy một sự hiểu biết sâu hơn về khái niệm chủ quyền như là một cách bày tỏ quyền tự do của con người. Nó không chỉ là một trách nhiệm nhưng là một giá trị đạo đức có nguồn gốc từ nguyên tắc của tình huynh đệ của con người. Sự đoàn kết là một cách quan tâm vô điều kiện đối với tha nhân và nó đòi hỏi sự gắn kết của những tác nhân riêng lẻ, quốc gia và quốc tế để bảo đảm được sự nhận thức trọn vẹn về nhân phẩm và thiện ích chung. Vì thế, chúng tôi kêu gọi phải áp dụng và củng cố nguyên tắc trách nhiệm để bảo vệ, đặc biệt đối với những người thấp kém nhất.

Sự đoàn kết quốc tế hàm ý là sự tham gia của các cá nhân trong những tiến trình đưa ra quyết sách, đặc biệt là sự công nhận nguyên tắc bổ trợ. Hai nguyên tắc có sự đan xen kết nối. Quả thật, nguyên tắc bổ trợ mang ý nghĩa hỗ trợ cho nhân vị qua sự tự quản của những cơ quan trung gian. Năm 2015, các nhà lãnh đạo thế giới đã đồng thuận về cách đưa cộng đồng quốc tế vào vị trí tốt hơn để giải quyết một số những thách đố toàn cầu cấp bách nhất. Các thỏa thuận và kết quả nói chung đưa ra một kế hoạch chi tiết định hình cho nền kinh tế, xã hội và môi trường toàn cầu vào năm 2030. “Thông qua Chương trình Hành động 2030, cộng đồng quốc tế đã chọn sự đoàn kết vượt thắng tính cố chấp: đoàn kết với những người bị loại trừ của hôm nay, đoàn kết với người nghèo của ngày mai, đoàn kết với những thế hệ tương lai.” [4] Theo ý nghĩa này, chúng tôi hoan nghênh Chuyên gia Độc lập làm nổi bật tầm quan trọng của tình đoàn kết. Cần phải gỡ bỏ những nguyên nhân gốc rễ của những bất công và bất bình đẳng giữa các chính phủ cùng những trở ngại và những yếu tố cơ cấu làm sinh ra và kéo dài tình trạng bần cùng và bất bình đẳng trên toàn thế giới. Một cách tiếp cận như vậy có thể thúc đẩy hòa bình, an ninh và phát triển dựa trên sự thăng tiến, bảo vệ và thực hiện trọn vẹn tất cả các quyền của con người và chấm dứt bất kỳ hình thức phân biệt đối xử và bất công xã hội.

Thưa ông Chủ tịch,

Tháng Ba năm trước, trong diễn văn trước các Nhà Lãnh đạo của các Chính phủ và Nhà nước Châu Âu, Đức Giáo hoàng Phanxico đã khẳng định rằng: “Đoàn kết là liều thuốc giải hiệu quả nhất cho những hình thức chủ nghĩa dân túy hiện đại. Đoàn kết đưa đến ý thức rằng mình là một phần của một chi thể đơn, đồng thời đòi hỏi phải có khả năng về phía mỗi thành viên biết “thông cảm” với nhau và với tất cả. Khi một người đau, tất cả đều đau.” [5]

Cảm ơn ông Chủ tịch.

…………………………………………………………….

1 Dự thảo về nhân quyền và đoàn kết quốc tế được soạn bởi Chen Shiqiu, Chủ tịch thay mặt nhóm soạn thảo về nhân quyền và đoàn kết quốc tế của Ủy ban Cố vấn của Hội đồng Nhân quyền. Document A/HRC/AC/8/CRP, I, B, par. 2.

2 Bản tóm lược của Giáo huấn xã hội của Giáo hội, 2004, 195.

3 Đức Thánh Cha Phanxico, “Một tương lai đáng được xây dựng phải bao gồm tất cả mọi người”, Ý tưởng TED, 25 tháng Tư, 2017.

4 Đức Hồng y Peter Turkson, Bản trình bày tại sự kiện đặc biệt Phát triển Con người Toàn diện – Thay đổi Thế giới: Tòa Thánh và Chương trình Hành động 2030, Geneva, 18 tháng Năm, 2017.

5 Đức Thánh Cha Phanxico, Diễn từ trước các Nhà Lãnh đạo các Chính phủ và Nhà nước của Liên minh Châu Âu ở Ý nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Hiệp ước Roma. 24 tháng Ba, 2017. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/march/documents/papa-francesco_20170324_capi-unione-europea.html

(Devin Sean Watkins)

[Nguồn: radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 08/06/2017]

Comments are closed.