Thơ: Kiếp Nghèo

0

30

KIẾP NGHÈO
[Ngày Vì Người Nghèo lần thứ nhất]

Ra đi đến với người nghèo
Chia sẻ mọi điều như Chúa Giêsu
Kiếp nghèo thì thật đáng lo
Không nhà ở, chẳng có gì mà ăn

Nghèo tâm linh đáng buồn hơn
Không hề biết Chúa, tâm hồn đơn côi
Loanh quanh ngày tháng buồn lơi
Đứng chán lại ngồi, than thở với ai?

Chúa rằng:“Khi đãi tiệc vui
Người nghèo, khuyết tật, hãy mời họ ăn” (1)
Hãy chia sẻ với thành tâm
Nếu mà miễn cưỡng, chẳng ân huệ gì

Người nghèo chẳng có ở xa
Ngày nào cũng có, bước ra, thấy liền (2)
Người giàu lắm của, nhiều tiền
Vì không chia sẻ thế nên khốn đời (3)

Kiếp nghèo tím trái mồng tơi
Trăm bề khốn đốn, nói lời không nên
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Xin thương nâng đỡ kiếp buồn mồng tơi

TRẦM THIÊN THU
CN XXXIII TN-A, 19-11-2017

…………………………………………………………

(1) Lc 14:12-14.
(2) Mt 26:11; Mc 14:7; Ga 12:8.
(3) Lc 16:19-31 [dụ ngôn Phú Hộ và Ladarô]

Comments are closed.

phone-icon