“Chúng tôi đã quý mến anh em …. những người thân yêu của chúng tôi” (1Tx 2,8) – Suy iệm CN XXXI TN, năm A

0

Suy niệm: 1 Tx 2,7-9.13

Chúa Nhật XXXI Thường niên

hien than

Thật không đáng chú ý lắm sao khi chúng ta dễ dàng nghĩ rằng công việc của chúng ta là dạy dỗ, xét xử hoặc hướng dẫn những người khác? Chúng ta nhận thấy điều này ở khắp nơi – tại sở làm việc, trong giáo xứ của chúng ta, nơi các trường học, thậm chí cả ở nhà. Vấn đề là trong sự nhiệt tình của chúng ta, chúng ta dễ dàng quên đi đặc tính quan trọng nhất: (đó là) tình yêu.

Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolo nhắc lại ngài đã tận tâm thế nào và các bạn đồng hành của ngài cũng đang nuôi dưỡng các tín hữu ở Texalonica ra sao. Ngài, anh Silvano và anh Timoteo đã làm điều đó với mục đích chia sẻ Tin Mừng cho họ. Các ngài nói về sự phục sinh của Đức Giêsu và cuộc sống mới mà Người đã chiến thắng cho họ. Các ngài nói về quyền năng của Chúa Thánh Thần biến đổi cuộc sống của họ. Các ngài nói về sự quyến rũ của tội lỗi và về nhu cầu đòi hỏi chúng ta phải luôn tỉnh thức và canh chừng.

Khi tập trung vào các điểm học thuyết như thế này, Phaolo đã cẩn thận nói về chúng trong các ngôn ngữ của tình yêu: tình yêu của Thiên Chúa dành cho những người Texalonica và lời mời gọi người Texalonica hãy đáp lại tình yêu Thiên Chúa bằng việc yêu thương nhau. Đối với Phaolo, đây là điều quan trọng nhất. Tình yêu là chất keo gắn chặt mọi sự với nhau. Ngài nói với họ: “Khi ở giữa anh em chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng”, ngài còn nói thêm rằng ngài và các bạn đồng hành của ngài đã đối xử với họ “như một người mẹ hiền ấp ủ con thơ” (1Tx 2,7). Một hình ảnh thật dễ thương!

Về những điều mà nhiều người gọi là chương lớn nhất trong Thánh Kinh, Phaolo đã nói với các tín hữu thành Corinto về trọng tâm của tình yêu (1 Cr 13). Ngài viết rằng dù có những ân sủng tâm linh mạnh mẽ hoặc có đức tin lớn lao hay sự hiểu biết sâu xa đến đâu mà không có tình yêu thì cũng chẳng là gì cả.

Vì thế bất cứ điều gì bạn làm hôm nay, hãy chắc chắn rằng nó được xây dựng trên nền tảng của tình yêu. Hãy xin Chúa Thánh Thần bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa cho bạn cách sâu sắc và cá vị hơn để bạn có thể đáp lại tình yêu của Người. Hãy xin Người giúp bạn biết chia sẻ tình yêu của bạn cho ít là một người hôm nay. Không nhất thiết phải có một động tác gì lớn lao, chỉ cần có sự chân thành. Chúa có thể nhận lấy tình yêu của bạn từ đó.

 “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì món quà tình yêu Chúa dành cho con. Xin hãy giúp con yêu thương mọi người cách trung thực như Chúa yêu con”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon