Đất Thánh

0

ĐẤT THÁNH

251

Nơi chôn xác người chết được gọi là Nghĩa Trang hoặc Nghĩa Địa, thậm chí người ta còn gọi là Bãi Tha Ma. Thế nhưng người Công giáo gọi nơi đó là ĐẤT THÁNH (tức là Thánh Địa, nhưng tránh gọi là Thánh Địa để không trùng với Giêrusalem). Thế đấy, Đất Thánh chứ không phải là Đất Thường. Đất Thánh thì chỉ có những Người Thánh (Thánh Nhân) mới được chôn ở đó.

Những ai thuộc về Giáo hội của Đức Kitô đều là thánh nhân. Các thánh thực thụ là các thánh vinh hiển (các thánh khải hoàn, vinh thắng) đang ở trên Thiên Quốc, các thánh tương lai (các thánh đau khổ) là các linh hồn đang chịu thanh tẩy nơi Luyện Hình, còn các Kitô hữu là các thánh chiến đấu trên đường lữ hành trần gian. Đó là “tam giác thánh” của MỘT Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Thật tuyệt vời biết bao!

“Xin cho con các linh hồn, còn những thứ khác, xin Chúa cứ lấy đi!” (Thánh Don Bosco).

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon