Đừng đánh mất khả năng cảm thấy mình được yêu! – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 07.11.2017

0

Đừng đánh mất khả năng cảm thấy mình được yêu!
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 07.11.2017

10

Yêu và được yêu: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng xung quanh đề tài đó trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Người ta không được phép đánh mất khả năng để cho mình được yêu – Đức Thánh Cha mời gọi; khả năng để cho mình được yêu sẽ cho phép mình nhận lại, nhưng nếu ai không còn có thể cảm thấy mình được yêu nữa thì người ấy đã đánh mất tất cả.

Bài giảng của Đức Thánh Cha đã liên hệ đến bài Tin Mừng trong ngày (Lc 14,15-24). Bài Tin Mừng này thuật lại việc Chúa Giê-su kể một dụ ngôn về một tiệc cưới, nhưng rất nhiều người được mời đến tham dự tiệc cưới đó đã đưa ra những lý do không đâu để xin kiếu. Chắc chắn một số người trong họ đã “bị độc chiếm bởi những mối quan tâm riêng của mình” – Đức Thánh Cha đưa ra dự đoán -, còn một số khác thì chắc chắn là đã “không có khả năng để nhận thức được rằng, lời mời gọi được dành cho họ là lời mời gọi miễn phí và vô điều kiện”. Đức Thánh Cha cảnh báo trước thái độ ấy:

Nếu người ta không hiểu được tính nhưng không nơi lời gọi mời của Thiên Chúa dành cho chúng ta, thì rồi, nói chung là người ta sẽ không hiểu gì cả! Sáng kiến của Thiên Chúa luôn luôn là nhưng không. Người ta phải thanh toán với giá nào để được tham dự tiệc cưới ấy? Vé vào cổng hệ tại ở chỗ người ta bị mắc bệnh tật, nghèo hèn, và là một tội nhân. Sau đó người ta cho phép bạn bước vào, đó là vé vào cổng: nghèo nàn túng quẫn nơi thể xác hay tinh thần – cần được chăm sóc, cần được chữa lành, cần được yêu thương…

Sự nhưng không của Thiên Chúa không có giới hạn, và điều này được chứng tỏ trong dụ ngôn của Chúa Giê-su: sau khi bị từ chối bởi những người được mời, ông chủ đã ra lệnh cho gia nhân ra đường mời bất cứ ai. “Thiên Chúa đón nhận tất cả” – Đức Thánh Cha khẳng định. Rồi Ngài đưa cái nhìn về một bản văn khác của Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, mà bản văn ấy nằm sâu trong con tim của Ngài: đó là dụ ngôn về người con hoang đàng. Ngay với dụ ngôn này cũng có ai đó không hiểu được tại sao lại có một tiệc mừng ngay sau cuộc trở về của kẻ thống hối: người con khác, cụ thể là đứa con ở lại nhà, đã trách mắng người cha quảng đại và rộng lòng tha thứ của mình.

Cái gì? – Bố định tổ chức một bữa tiệc cho thằng đã tiêu tán hết mọi tiền bạc và gia tài của mình, với những khoản nợ, với những tội lỗi hay sao? Còn con đây, con là một tín hữu Công giáo đàng hoàng này, con đi Lễ Chúa Nhật hằng tuần này, con chu toàn tất cả mọi lề luật này – đối với con, có gì là không nào? – Người con này đã không hiểu được tính nhưng không của Thiên Chúa. Ông nghĩ rằng, ơn cứu độ phát sinh từ một dịch vụ buôn bán, tôi thanh toán và bạn được cứu… Không, ơn cứu độ luôn luôn nhưng không! Và nếu bạn không bước vào trong sự năng động này của sự nhưng không, thì rồi bạn sẽ không hiểu gì hết. Ơn cứu độ là một quà tặng của Thiên Chúa mà người ta phải trả lời cho quà tặng đó bằng một quà tặng khác – bằng quà tặng con tim của tôi.

Thiên Chúa đòi phải trao đổi điều gì với lời mời gọi quảng đại của Ngài? Xin thưa rằng, Ngài hoàn toàn không đòi hỏi gì cả – Đức Thánh Cha quả quyết. Ngài chỉ “muốn mỗi Tình Yêu”, “như chính Ngài là Tình Yêu”. Ai gây tổn hại cho ý nghĩa của sự nhưng không, thì người ấy cũng sẽ đánh mất luôn khả năng cảm thấy mình được yêu, và đó là điều “vô cùng tồi tệ”.

Nếu bạn – Cha không có ý nói rằng, nếu bạn đánh mất khả năng yêu thương, vì người ta sẽ có thể khắc phục khả năng ấy – không, nếu bạn đánh mất khả năng cảm thấy mình được yêu, thì rồi bạn sẽ không còn hy vọng gì nữa, bạn sẽ đánh mất tất cả. Điều này khiến chúng ta nghĩ tới tác phẩm của Dante khi ông viết về hỏa ngục: ´Hỡi các bạn, những kẻ đã bước vào đây, hãy để cho mọi niềm hy vọng ra đi!` Và như thế là bạn đã đánh mất tất cả… Thiên Chúa rất vĩ đại, Tình Yêu của Ngài viên mãn đến độ Ngài muốn lấp đầy căn nhà của Ngài bằng những vị khách trong sự nhưng không của Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài bảo vệ chúng ta trước việc gây tổn hại cho khả năng cảm thấy mình được yêu!

Theo de.rv 07.11.2017 sk

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon