Ngày Thế giới Người Nghèo: một ngày cho đi và đón nhận

0

Ngày Thế giới Người Nghèo: một ngày cho đi và đón nhận

Pope Francis has lunch with the poor during his visit in Bologna, Italy in October - ANSA

Đức Thánh Cha Phanxico dùng bữa trưa với người nghèo
trong chuyến đến thăm Bologna, Ý tháng Mười – ANSA

(Vatican Radio) Chúa nhật này các giáo xứ ở Roma và trên khắp thế giới sẽ đánh dấu Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ nhất là một trong những hoa trái của Năm Thánh Lòng Thương xót.

Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm hóa được trao trách nhiệm tổ chức theo sáng kiến của Đức Thánh Cha Phanxico.

“Đức Thánh Cha đã công bố sáng kiến này, đây là ân sủng trong Năm Thánh khi ngài đến với những người bị xã hội gạt ra bên lề và vì thế nó là một cơ hội cho Giáo hội toàn cầu không chỉ tổ chức và hỗ trợ những người nghèo, nhưng còn để thay đổi thái độ của chúng ta về sự nghèo khó.” Đức ông Geno Sylva nói, ngài là nhân viên ngôn ngữ Anh tại Hội đồng.

Ngài nói rằng, “Ngày Thế giới Người Nghèo, nó rất đẹp vì nó không mang một chút gì về quyền lực, nó không mang bất kỳ một mục đích gì khác ngoài tính hỗ tương, cho đi và đón nhận.”

Đức ông Sylva nói, “Tất cả chúng ta đều nghèo theo cách này hay cách khác … và mọi người đều có gì đó để cho đi, một điều gì đó để trao tặng và ngày này với mục đích để mở rộng tâm trí và tâm hồn chúng ta, thái độ chúng ta đối với sự nghèo khó tồn tại trong từng ngày trong năm.”

Ngài tiếp tục nói rằng, Đức Thánh Cha Phanxico “tiếp tục hướng sự chú ý của Giáo hội, sự quan tâm của Giáo hội đối về thái độ trả lời trước sự nghèo khó mang tính cộng đồng, nhưng cả sự nghèo khó của từng cá nhân con người.”

Đánh dấu Ngày Thế giới Người Nghèo

Ngày Thế Giới Người Nghèo không chỉ được đánh dấu ở Roma, nhưng trong các giáo xứ trên toàn thế giới và Đức ông Sylva nói rằng Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm hóa đã phát hành thông tin của mình trên website bằng sáu ngôn ngữ như một cách trợ giúp mục vụ cho các giáo phận và giáo xứ trên toàn thế giới muốn dự phần vào sáng kiến này.

Một số sự kiện được tổ chức ở Roma gồm một đêm canh thức cầu nguyện trong nhà thờ Thánh Lawrence Ngoại Thành lúc 8 giờ tối ngày thứ Bảy 18. Sẽ có một Thánh Lễ của Đức Thánh Cha Phanxico dâng sáng Chúa nhật 19 trong đó có khoảng bốn ngàn người thiếu thống tham dự, tiếp theo là một bữa trưa trong Đại sảnh Phao-lô VI.

[Nguồn: radiovaticana]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 19/11/2017]

Comments are closed.

phone-icon