Suy niệm với Mẹ, thứ Ba ngày 07.11.2017

0

Thứ Ba, ngày 07.11.2017 – Tuần XXXI THƯỜNG NIÊN, NĂM A
Lc 14, 15-24

“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 14,15)

3

Như Mẹ: Ở trần gian này, tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Trong xã hội tiêu thụ này, tiệc tùng liên miên làm cho người ta sợ: sợ mập, sợ bệnh… Như thế, cứ tham gia nhiều tiệc lại là hoạ. Chỉ có một tiệc, tiệc vĩnh cửu, tiệc của hạnh phúc không bao giờ cùng, đó là tiệc Nước Trời. Tiệc Nước Trời luôn mở rộng, Chúa mời gọi tất cả chúng ta vào tham dự.

Với Mẹ: Hạnh phúc trần gian chỉ là tạm bợ, xin cho con người đang sống trong trần gian luôn khao khát những giá trị Nước Trời mai sau. Và xin cho chúng con cũng biết chuẩn bị tinh thần cho bữa tiệc Nước Trời.    

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, Mẹ đang dự tiệc Nước Trời, xin Mẹ nhìn đến đoàn con đang sống trong lũng đầy nước mắt mà cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon