Suy niệm với Mẹ, thứ Ba ngày 14.11.2017

0

Thứ Ba, ngày 14.11.2017 – Tuần XXXII THƯỜNG NIÊN, NĂM A
Lc 17, 7-10

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).

1

Như Mẹ: Người đầy tớ luôn luôn phải thể hiện tính khiêm nhường và chăm chỉ đối với việc ông chủ đã giao. Mỗi người tín hữu chúng ta là đầy tớ, còn Thiên Chúa là ông chủ. Chúng ta được mời gọi sống khiêm nhường và trung thành chu toàn bổn phận hằng ngày như một đầy tớ. Như thế, phần thưởng chúng ta sẽ được rất lớn lao.   

Với Mẹ: Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình. Xin Chúa giúp chúng con thực thi bổn phận hằng ngày trong chức vụ được giao với niềm vui và lòng nhiệt tâm, để tình thương và sức mạnh của Chúa được thực hiện trong đời sống của chúng con giữa trần gian này.  

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, Mẹ đã phục vụ Chúa như người nữ tỳ trung tín. Xin Mẹ giúp Giáo Hội luôn trung thành với sứ vụ Chúa giao.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon