Suy niệm với Mẹ, thứ Hai ngày 13.11.2017

0

Thứ Hai, ngày 13.11.2017 – Tuần XXXII THƯỜNG NIÊN, NĂM A
Lc 17, 1-6

“Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã” (Lc 17,1)

4

Như Mẹ: Người Việt có câu: “Ai nên khôn mà chẳng vấp ngã đôi lần”. Có vấp váp thì mới cứng cáp được. Đó là nói về kinh nghiệm sống ở đời. Còn Chúa Giêsu nói là: “khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã”. Ở đây là cớ làm cho người ta phạm tội. Người tín hữu được mời gọi nêu gương sáng cho người ta noi theo, và cố gắng tránh làm cớ vấp phạm cho người khác.  

Với Mẹ: Thanh niên nam nữ sống trong xã hội ngày nay phải đối diện với nhiều cạm bẫy. Xin Chúa gìn giữ họ khỏi những hiểm nguy của thế gian, và xin hướng dẫn họ biết chọn Chúa và biết lấy Chúa làm điểm tựa cho đời mình.  

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, Mẹ là mẫu gương về đời sống nhân đức. Xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi những giả trá của thế gian, và xin giúp chúng con hết lòng cậy trông vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.

phone-icon