Suy niệm với Mẹ, thứ Năm ngày 09.11.2017

0

Thứ Năm, ngày 09.11.2017 – Tuần XXXI THƯỜNG NIÊN, NĂM A
Ga 2, 13-22

“Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (Ga 2,17)

12

Như Mẹ: Công việc của nhà Chúa được giao phó cho các môn đệ của Chúa. Người môn đệ khi hết lòng vì Chúa thì cũng hết lòng vì công việc nhà Chúa. Cái gì cũng có giá của nó. Nhiệt tâm lo việc nhà Chúa thì phải thiệt thân thôi, mà ai chấp nhận thiệt thân vì Chúa thì phần thưởng dành cho người đó thật lớn lao.   

Với Mẹ: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại thiếu, xin Chúa ban cho Hội Thánh có nhiều thợ gặt nhiệt tình, và xin cũng thôi thúc các thành phần trong Hội Thánh dấn thân nhiều hơn vào sứ vụ thăng tiến đời sống của con người.    

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin Mẹ đồng hành với các tín hữu để họ ý thức đem các giá trị Tin Mừng thấm nhập vào trong các sinh hoạt thường ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.

phone-icon