Suy niệm với Mẹ, thứ Năm ngày 16.11.2017

0

Thứ Năm, ngày 16.11.2017 – Tuần XXXII THƯỜNG NIÊN, NĂM A
Lc 17, 20-25

“Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21)

7

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài đã đến trong trần gian này rồi. Như thế, khi Ngài đến trong trần gian là Ngài cũng thiết lập Triều Đại của Thiên Chúa ở đó. Ai tin vào Ngài thì Triều Đại Thiên Chúa đã đến với người ấy rồi.   

Với Mẹ: Nhiều người thời đại ngày hôm nay đang sống trong sự dửng dưng với Thiên Chúa, sống cứ như thể là không có Thiên Chúa vậy. Xin Thánh Thần Chúa chiếu ánh sáng chân lí vào tâm hồn họ, để họ nhận biết mà tin thật Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống.  

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Mẹ đang ở trong Vương Quốc của Thiên Chúa, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, khi đang còn ở trần gian này, luôn biết xây dựng đời sống mình trên nền tảng các giá trị Tin Mừng.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon