Suy niệm với Mẹ, thứ Tư ngày 08.11.2017

0

Thứ Tư, ngày 08.11.2017 – Tuần XXXI THƯỜNG NIÊN, NĂM A
Lc 14, 25-33
“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có,
thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33).

8

Như Mẹ: Môn đệ là người được mời gọi đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã từ bỏ hết địa vị vinh quang trên trời, xuống thế gian làm người, hy sinh cả mạng sống mình để cứu con người. Người môn đệ được mời gọi noi gương Thầy, bỏ mọi sự vì Thầy và vì Lời của Thầy.    

Với Mẹ: Cuộc sống vật chất ngày nay đang làm cho nhiều người tín hữu lơ là với đời sống thiêng liêng. Xin Chúa ban ơn giúp sức để người tín hữu chúng con luôn biết bám chặt vào Chúa, lấy Chúa làm trung tâm đời mình.    

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi. Mẹ là người nữ tỳ của Chúa, là người nghèo của Chúa; Mẹ đã sống hết lòng vì Chúa. Xin Mẹ hướng dẫn những môn đệ của Chúa để họ biết chọn Chúa trên hết mọi sự.    

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.

phone-icon