Suy niệm với Mẹ, thứ Tư ngày 15.11.2017

0

Thứ Tư, ngày 15.11.2017 – Tuần XXXII THƯỜNG NIÊN, NĂM A
Lc 17, 11-19
“Lạy thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi” (Lc 17,13)

2

Như Mẹ: Những người bệnh tật thường cần đến tình thương của người khác, cần được cứu chữa. Nhưng khát vọng đó không phải khi nào cũng được đáp ứng. Chúa Giêsu được sai đến trần gian là để đáp lại khát vọng được yêu, được cứu và được sống của con người. Ước gì những người đau khổ hay bệnh tật luôn biết chạy đến với lòng thương xót của thầy Giêsu.       

Với Mẹ: Mỗi người có hoàn cảnh và nỗi khổ riêng. Xin Chúa thương xót những hoàn cảnh éo le, đau khổ hay bệnh tật mà nâng đỡ họ. Xin cho chúng con cũng biết chạy đến với lòng thương xót vô biên của Chúa.  

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, chúng con đang ở chốn trần gian khổ ải, xin Mẹ nâng đỡ ủi an chúng con luôn luôn.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.

phone-icon