“Thanh tẩy Giáo hội phải bắt đầu từ nơi chính bản thân mình” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 09.11.2017

0

“Thanh tẩy Giáo hội phải bắt đầu từ nơi chính bản thân mình”
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 09.11.2017

17

Xây dựng Giáo hội, bảo vệ Giáo hội và thanh tẩy Giáo hội: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng chung quanh vấn đề đó trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Trong khi giảng, Ngài đã đề cập tới việc Cung Hiến Vương Cung Thánh Đường Lateran, vì hôm nay Giáo hội mừng kính ngày Cung Hiến của Vương Cung Thánh Đường này. Lateran chính là “Mẹ của tất cả các Thánh Đường” – Đức Thánh Cha nói về tước hiệu Nhà Thờ Chính Tòa của Ngài và nhấn mạnh rằng, tước hiệu đó “tuyệt nhiên không phải là điều để tự hào, nhưng là nền tảng căn bản cho sự phục vụ và thi hành Đức Ái.”

Ai muốn giúp đỡ trong việc xây dựng Giáo hội cũng như kiến thiết các Nhà Thờ, phải luôn luôn đặt nền tảng đó trước mắt. Vấn đề ở đây là một ngôi vị cụ thể: Chúa Giê-su Ki-tô.

Ngài chính là đá tảng của công trình này. Nếu không có Chúa Ki-tô thì cũng sẽ không có Giáo hội. Vì sao vậy? Thưa, vì không có Ngài có nghĩa là đang thiếu nền móng. Chúng ta cứ thử hình dung ra xem, khi chúng ta xây dựng một nhà thờ mà không có mống, thì điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn nó sẽ sụp đổ. Tất cả sẽ bị sụp đổ. Nếu không có Chúa Ki-tô hằng sống thì Giáo hội sẽ sụp đổ.”

Bất cứ người tín hữu nào cũng đều là “một viên đá sống động” của tòa nhà này – Đức Thánh Cha giải thích tiếp. Bất cứ tín hữu nào cũng đều là độc nhất, và đều là sự phong phú hóa đối với Giáo hội. Vì thế, người ta không được phép nghĩ Giáo hội là một tác phẩm đơn điệu. Đó không phải là Giáo hội.

Chúa Thánh Thần tác tạo nên sự hòa điệu

Bảo vệ Giáo hội có nghĩa là trổi vượt lên trong sự trong sáng để Chúa Thánh Thần cư ngụ trong chúng ta – Đức Thánh Cha giải thích điểm thứ hai trong cách hiểu của Ngài về Giáo hội. Nhiều Ki-tô hữu có một lỗ hổng lớn trong kiến thức về Chúa Thánh Thần, và đó là một điểm đầy gai góc.

Thời đại ngày nay có khá nhiều Ki-tô hữu biết được Chúa Giê-su Ki-tô là ai và Chúa Cha là ai vì họ đọc Kinh Lạy Cha. Nhưng nếu bạn nói về Chúa Thánh Thần, thì họ sẽ bảo rằng, đó là con chim bồ câu – Ngài là như thế. Tuy nhiên, Chúa Thánh Thần chính là sự sống của Giáo hội. Ngài là sự sống của bạn, là sự sống của tôi. Chúng ta chính là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần. Vấn đề còn đi xa tới độ Thánh Phao-lô Tông Đồ đã khuyên chúng ta rằng, đừng làm phật lòng Chúa Thánh Thần, và điều đó có nghĩa là đừng chống lại sự hòa điệu mà Chúa Thánh Thần tác tạo nên trong chúng ta và trong Giáo hội. Ngài chính là sự hòa điệu, Ngài tác tạo nên sự hòa điệu đó trong tòa nhà này.

Thanh tẩy Giáo hội có nghĩa là đi ra khỏi chính mình.

Tất cả chúng ta đều là những tội nhân, tất cả! Nếu ai trong anh chị em không phải là tội nhân thì xin hãy giơ tay lên, bởi đó là điều rất tuyệt vời. Vì thế chúng ta phải thường xuyên thanh tẩy chính mình, và đồng thời, cộng đoàn cũng cần tới một sự thanh tẩy như thế. Điều đó liên hệ đến cả các Giáo phận, các cộng đoàn Ki-tô hữu, và tới cả cộng đoàn Giáo hội hoàn vũ nữa. Giáo hội có thể gột rửa bằng cách đó!

Theo de.rv 09.11.2017 mg

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon