Thơ: Chết Lô-gích

0

78

CHẾT LÔ-GÍCH

Tôi đang sống nghĩa là tôi sẽ chết
Một sự thật chắc chắn và minh nhiên
Tôi sẽ chết nên tôi nhớ, không quên
Rằng phải cầu nguyện cho người đã khuất

Tôi đang sống nghĩa là tôi đang chết
Mỗi ngày qua thân xác dần yếu đi
Dần yếu đi là dần hóa bụi tro
Một sự thật không bao giờ sai trật

Sống mà không mến Chúa là khốn kiếp (1)
Nếu như thế thì vô ích mà thôi!
Yêu mến Chúa là cầu nguyện không ngơi
Đó là cách dâng con tim cho Chúa (2)

Vì sẽ chết nên phải luôn ghi nhớ
Cầu nguyện nhiều để Thiên Chúa xót thương
Chúa từ nhân nên Ngài rất rộng lòng
Lời cầu nguyện làm thay đổi số phận

Đời phàm nhân yếu đuối nên rất bẩn
Nên luôn cần Đấng Cứu Độ Kitô
Bửu Huyết Ngài tẩy rửa mọi vết nhơ
Để cuối cùng khi chết sẽ “chết sạch”

TRẦM THIÊN THU
Chiều 27-11-2017

………………………………………………..

(1) 1 Cr 16:22 – “Nếu ai KHÔNG yêu mến Chúa thì là ĐỒ KHỐN KIẾP!”.
(2) Nhận định của Thánh Teresa Lisieux – “Cầu nguyện là cách trao dâng con tim”.

Comments are closed.

phone-icon