Tòa Thánh Vatican hỗ trợ các nạn nhân của nạn buôn người

0

Tòa Thánh Vatican
hỗ trợ các nạn nhân của nạn buôn người

237

Hỗ trợ các nạn nhân của nạn buôn người: Các mô hình thành công trong việc trợ giúp pháp lý, bồi thường thiệt hại và tái định cư”. Đó là tiêu đề của một cuộc hội nghị sẽ khai mạc vào cuối tuần này tại Vatican. Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về Khoa Học Xã Hội sẽ cùng với Liên Minh Toàn Cầu về Trợ Giúp Pháp Lý sẽ đứng ra tổ chức hội nghị nêu trên. Trong một tuyên bố chung, cả hai cơ quan này đã lên án bất cứ hình thức buôn người nào. Tuy nhiên, “việc khôi phục hoàn toàn phẩm giá con người” và việc làm cho các nạn nhân hội nhập thật tốt vào với cộng đồng xã hội “thì cần thiết hơn nhiều so với việc kết án về mặt luân lý những hành vi tồi tệ đó.”

Hội nghị nêu trên sẽ diễn ra từ ngày mồng 04 tới ngày mồng 06 tháng 11. Tại hội nghị này, trong 5 blốc đề tài khác nhau, người ta sẽ thảo luận về những vấn đề pháp lý, những khoản bồi thường và những biện pháp khác nhằm bảo vệ và giúp đỡ các nạn nhân của nạn buôn người.

Cuộc chiến chống lại nạn buôn người là một ý nguyện đặc biệt của Đức Thánh Cha đương kim. Tòa Thánh Vatican đã giới thiệu và xúc tiến hàng loạt các sáng kiến trong cuộc chiến vừa nêu, và Tòa Thánh cũng đã và đang thực hiện các sáng kiến đó trong sự liên kết với các cơ quan cũng như với các cá nhân dấn thân trong lãnh vực này trên khắp thế giới.

Theo pm 31.10.2017 nh

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon