Vụ Án Phong Chân Phước cho ĐTC Gio-an Phao-lô I đang diễn ra tốt đẹp

0

1

Vụ Án Tôn Phong Chân Phước cho Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô I đang tiến về phía trước. Vào hôm thứ Bảy ngày mồng 04 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã chính thức công nhận các Nhân Đức anh hùng của vị cố Giáo Hoàng nêu trên. Cũng trong ngày thứ Bảy vừa qua, một cuốn tiểu sử chi tiết về cuộc đời của Đức Cố Giáo Hoàng qua đời vào năm 1978 sau 33 ngày trên ngai Phê-rô, đã được xuất bản tại Ý. Tác giả của cuốn tiểu sử này là bà Stefania Falasca. Cuốn sách của bà có tựa đề là “Papa Luciani – Cronaca di una morte”, và được bán với giá 17 Euro.

Rất nhiều giai thoại đã bám quanh vị Giáo Hoàng 33 ngày này. Cách cư xử nhã nhặn và khiêm tốn của Ngài đã khiến người ta gọi Ngài là “Vị Giáo Hoàng vui vẻ”, trong khi sự qua đời đột ngột của Ngài đã dẫn tới việc xuất hiện của nhiều giả thuyết gọi là thuyết âm mưu. Tác phẩm “Papa Luciani – Cronaca di una morte” của bà Stefania Falasca là kết quả của khoảng mười năm nghiên cứu và tìm tòi trong các văn khố. Bà đã lục lọi từ nhiều văn kiện cũng như đã tra vấn từ nhiều chứng nhân. Giờ đây, tác phẩm của bà Stefania Falasca xuất hiện như là một kết quả của việc tái cấu trúc lại các sự kiện theo phương pháp của khoa học lịch sử. 

Theo de.rv 04.11.2017 sh

Chuyển ngữ: Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon